Vrtić "Madagaskar", Novi Sad - Produženi boravak
 
 
   U okviru našeg vrtića organizovali smo produženi boravak za decu školskog uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole. Boravak u našoj ustanovi jedinstven je po tome što smo sadržaj, oblik, metode i sredstva vaspitno - obrazovnog rada prilagodili stepenu usvojenog znanja.
 

Pri tome, trudili smo se da poštujemo individualne sposobnosti svakog deteta.

   Osnovni ciljevi i zadaci produženog boravka u nasoj ustanovi su stvaranje uslova da učenici u celini zadovolje i razviju veštine, interese, sklonosti i težnje za samostalnim i konstruktivnim aktivnostima, kao i za stvaralaštvom u svim područjima ljudske delatnosti. Bazirali smo se na pet glavnih aktivnosti: jezičko-komunikativne, kulturno-umetničke, prirodno-matematičke, sportsko-rekreativne i ostale kojima će se pristupiti kroz različite edukativne i vaspitno-obrazovne programe.

   Sačinili smo plan aktivnosti koji je u skladu sa Pravilnikom o kalendaru rada, kao i sa Nastavnim planom i programom za svaki pojedini razred.

   Program rada produženog boravka osmišljen je kvalitetno i poštuje sva didaktičko-pedagoška načela. To podrazumeva svakodnevnu izradu domaćih zadataka, ponavljanje, uvežbavanje i primenu stečenog znanja, kao i dovoljno vremena za zadovoljenje pojedinačnih potreba kroz igru i zabavu. Pružamo Vam timsko i saradničko učenje, problemsku, tematsku i izvanučioničku nastavu.

   Deci koja su uključena u sadržaje produženog boravka, omogućeni su izuzetni uslovi boravka i vaspitno-obrazovnog rada. Sa decom radi profesor razredne nastave, a na raspolaganju su im i nastavni profesori, pedagog i psiholog.

   Poštovani roditelji, uključite Vaše dete u naš produženi boravak, bezbrižno obavljajte Vaše poslovne obaveze, jer mi smo Ustanova u kojoj se misli, uči, razgovara, mašta, igra i druži.
 
 
     
Copyright© 2010 | Vrtić, produženi boravak i rođendaonica "Madagaskar", Novi Sad - All Rights Reserved | Design by SlaVuj