Vođeni programom predškolskog vaspitanja sačinili smo plan koji predstavlja bogatu riznicu aktivnosti i igara za decu.

Svaka potreba deteta, bila ona, potreba za igrom, pokretom, stvaranjem,
saznajna potreba, socijalna
ili komunikativna, ukoliko je vođena pravim putem, predstavlja osnovni temelj razvoja deteta. Na taj način decu ćemo angažovati
u pravcu razvoja motoričkih sposobnosti, emocionalnih, intelektualnih i socijalnih.

Vaspitanje polazi od poštovanja dečje ličnosti,
pri čemu vaspitač poseduje spremnost i sposobnost da upozna i razume dete, a njegova osnovna uloga je da stvori uslove i da direktno podstiče kvalitetan život, učenje i razvoj deteta.


Naša Ustanova pruža Vam sledeće vrste boravka:

       - celodnevni boravak i
       - poludnevni boravak.

 
Vrtić "Madagaskar", Novi Sad - Program rada - stranica 1
 
 
   Osnovni programi u potpunosti pokrivaju razvojne potrebe i interesovanja dece predškolskog uzrasta. Usmereni su na podsticanje intelektualnog, socio-emocionalnog i fizičkog razvoja deteta. Kroz razne aktivnosti dete razvija samopouzdanje, sposobnost komunikacije i kreativnost.
 


Takođe, proširuje svoje znanje o sebi i drugima, kao i o svetu koji ga okružuje.

Samospoznaja, samopoštovanje

   Najvažnije je da dete upozna samo sebe, kako bi moglo da prihvati neko drugo saznanje. Kroz konverzaciju, aktivnosti i praktične primere, deca uče kako da izraze svoja osećanja. Takođe se uče prihvatanju drugih i njihovih razlika.

Vaspitno-obrazovni rad ostvarujemo kroz sledeće aktivnosti:
- razvoja govora i književnosti,
- upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima,
- upoznavanje okoline,
- muzičko vaspitanje,
- likovno vaspitanje,
- fizički razvoj,
- učenje stranog jezika.

Razvoj govora i književnosti

   Cilj: podsticanje, razvoj i usavršavanje govornog jezika i osnove pisanja i čitanja
   
Deca se uče pravilnoj artikulaciji glasova i usavršavanju dikcije. Ohrabruju se da bogate svoj rečnik kroz prepričavanje i ponavljanje pesama, brojalica, brzalica. Takođe, deca kroz igru se upoznaju sa dramskim stvaralaštvom. Kroz dramske aktivnosti ovladavaju svojim emocijama i izražavaju svoju kreativnost.

 
 
     
Copyright© 2010 | Vrtić, produženi boravak i rođendaonica "Madagaskar", Novi Sad - All Rights Reserved | Design by SlaVuj