Vođeni programom predškolskog vaspitanja sačinili smo plan koji predstavlja bogatu riznicu aktivnosti i igara za decu.

Svaka potreba deteta, bila ona, potreba za igrom, pokretom, stvaranjem, saznajna potreba, socijalna ili komunikativna, ukoliko je vođena pravim putem, predstavlja osnovni temelj razvoja deteta. Na taj način decu ćemo angažovati u pravcu razvoja motoričkih sposobnosti, emocionalnih, intelektualnih i socijalnih.

Vaspitanje polazi od poštovanja dečje ličnosti, pri čemu vaspitač poseduje spremnost i sposobnost da upozna i razume dete, a njegova osnovna uloga je da stvori uslove i da direktno podstiče kvalitetan život, učenje i razvoj deteta.


Naša Ustanova pruža Vam sledeće vrste boravka:

       - celodnevni boravak i
       - poludnevni boravak.

 
Vrtić "Madagaskar", Novi Sad - Program rada - stranica 2

Upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima

   
Cilj: usvajanje matematičkog načina razmišljanja i osnovnih matematičkih pojmova

   
Deca uče da identifikuju objekte po obliku, poziciji, obimu i broju. Upoznaju se sa sortiranjem, klasifikacijom, uparivanjem, prostorno i vremenskom relacijom i prostornom dimenzijom.


Upoznavanje okoline

   
Cilj: usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti prirode ( biologija i geografija ) i društva (kultura i istorija)

   
Deca imaju priliku da kroz priče i pesme uče o biljnom i životinjskom svetu, o našem okruženju, prirodnim pojavama, društvu, saobraćaju i novim tehnologijama.


Muzičko vaspitanje

   
Cilj: slobodno muzičko izražavanje i osnove muzičke umetnosti

   
Muzika i pokret imaju važnu ulogu u životu deteta. Deca imaju mogućnost da savladaju osnovne tehnike pevanja, pevanje pesama uz pokret i pratnju instrumenta.


Likovno vaspitanje


   
Cilj: slobodno umetničko izražavanje i osnove umetnosti

   
Deca uz pomoć velikog broja sredstava iskazuju svoja osećanja i stimulišu kreativnost. Istražuju oblike, boje, teksture, crtaju, slikaju i koriste kolaž papir. Upoznaju se sa primenjenom umetnošću, kao i estetskim procenjivanjem.

 
 
 
     
Copyright© 2010 | Vrtić, produženi boravak i rođendaonica "Madagaskar", Novi Sad - All Rights Reserved | Design by SlaVuj