Vođeni programom predškolskog vaspitanja sačinili smo plan koji predstavlja bogatu riznicu aktivnosti i igara za decu.

Svaka potreba deteta, bila ona, potreba za igrom, pokretom, stvaranjem, saznajna potreba, socijalna ili komunikativna, ukoliko je vođena pravim putem, predstavlja osnovni temelj razvoja deteta. Na taj način decu ćemo angažovati u pravcu razvoja motoričkih sposobnosti, emocionalnih, intelektualnih i socijalnih.

Vaspitanje polazi od poštovanja dečje ličnosti, pri čemu vaspitač poseduje spremnost i sposobnost da upozna i razume dete, a njegova osnovna uloga je da stvori uslove i da direktno podstiče kvalitetan život, učenje i razvoj deteta.


Naša Ustanova pruža Vam sledeće vrste boravka:

       - celodnevni boravak i
       - poludnevni boravak.

 
Vrtić "Madagaskar", Novi Sad - Program rada - stranica 3

Fizičko vaspitanje

   
Cilj: koordinacija pokreta, vežbe za ravnotežu, ritmiku, pravilno držanje i kretanje

   
Deca imaju priliku da steknu bogata motorička iskustva. Radi se na razvoju svih mišićnih grupa, uči se penjanje i održavanje ravnoteže, bacanje i hvatanje, razvoj telesnih svojstava brzine, okretnosti, gipkosti, snage, izdržljivosti i preciznosti. Osnovni cilj fizičkog vaspitanja je svestrano i harmonično razvijanje ličnosti, kao i utemeljenje sportskog obrazovanja i vaspitanja. Pored svakodnevnog bavljenja fizičkim aktivnostima, nudimo Vam profesionalne škole fudbala, tenisa i karatea.


Učenje stranog jezika

    
Učenje stranog jezika se odvija kroz učenje jezika u svakodnevnim prilikama, kroz učenje naziva konkretnih predmeta, aktivnosti i kroz učenje i korišćenje jezičkih fraza. Engleski ili francuski jezik, uče se individualno i grupno, kao sastavni deo svakodnevnih aktivnosti.


Od dodatnih aktivnosti nudimo Vam:

- školu plesa
- školu baleta
- školu stranih jezika
- kreativnu radionicu
- muzičku školicu ( sviranje instrumenta, horsko pevanje)
- folklor
- školu fudbala, tenisa ili karatea

 
 
     
Copyright© 2010 | Vrtić, produženi boravak i rođendaonica "Madagaskar", Novi Sad - All Rights Reserved | Design by SlaVuj